Bronchiëstasieën

Hart-, vaat en longziekten komen heel vaak voor. Ook u kent vast wel iemand die hierdoor is getroffen. Deze aandoeningen kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van uw leven maar ook op het leven van de mensen uit uw omgeving.

Vaak denken mensen dat longklachten zoals kortademigheid en een piepende ademhaling horen bij het ouder worden. Maar dit is niet altijd het geval! Vaak betekent het juist dat er wat meer aan de hand is dan alleen ouderdom.

Bronchiëstasieën is een zeldzame en chronische longziekte, waarbij de wanden van de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp tot diep in de longen) constant ontstoken en geïrriteerd zijn. Omdat de bronchiën bij deze ziekte verwijd zijn, vergroot dit de kans op bacteriën omdat zij zich er makkelijker in kunnen nestelen. Dit kan op termijn veel schade veroorzaken aan een of beide longen doordat bijvoorbeeld trilhaartjes en bloedvaatjes kapot gaat.

Deze trilhaartjes zorgen er normaal voor dat overtollig slijm weggewerkt wordt uit de longen en neus, maar door bronchiëctasieën wordt dit slijm niet meer weggewerkt waardoor hoestbuien en benauwdheid optreedt. 

Sommige mensen kunnen geboren worden met bronchiëstasieën, maar vaak is de oorzaak van deze aandoening duidelijk aan te wijzen. Bronchiëstasieën ontstaan vaak door een andere ziekte aan de luchtwegen zoals een longontsteking, kinkhoest of taaislijmziekte.

Heeft u met deze chronische ziekte te maken? Maak dan een afspraak bij een Fysiotherapie De Doelen zodat u weer controle krijgt over de aandoening en leert hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Wilt u een afspraak maken?

Bel Fysiotherapie De Doelen: 0182 - 529151